Elsene

Young Graphic Designers Awards (YGDA ) – Projet réalisé dans la Région de Bruxelles-Capitale

Affichewedstrijd rond maatschappelijke thema’s 
voor/door volwassenen van morgen

Dit project bestaat uit een vormgevingswedstrijd voor scholen, over onderwerpen die het respect voor de ander, vrijheid en verdraagzaamheid uitdragen. Doel is de reflectie van jongeren over een maatschappelijk thema te ontwikkelen, en dat door een beroep te doen op hun grafische creativiteit. De wedstrijd zorgt voor een gezonde artistieke wedijver en biedt kansen aan opkomende grafische talenten, de volwassenen van morgen. Het project biedt de deelnemers ook de gelegenheid om hun ideeën met elkaar te bespreken en over maatschappelijke waarden te praten. Het scherpt bij de jongeren de smaak voor kunst en cultuur aan en geeft hun het nodige zelfvertrouwen om hun leven ‘vorm te geven’.

De affichewedstrijd wordt al vijftien jaar georganiseerd, maar er is geen garantie dat hij blijft bestaan. De wedstrijd richt zich tot leerlingen in het secundair kunstonderwijs (Frans- of Nederlandstalig) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Velen van hen komen uit kansarme milieus. Aan het begin van het schooljaar stelt het organisatiecomité een thema voor aan de docenten grafische kunsten, dat zij vervolgens aan hun leerlingen voorleggen. Het thema sluit aan bij de actualiteit en bij de bezorgdheden van jongeren. De leerlingen mogen zelf een originele en creatieve affiche te ontwerpen en de wedstrijd brengt artistieke en vaak onverwachte kwaliteiten aan het licht. Sinds 2008 hebben adolescenten meer dan 1200 affiches gemaakt waarop zij hun hoop, energie en geloof in de toekomst uitdrukken.

De steun van het Koningin Mathildefonds moet ertoe bijdragen dat dit initiatief wordt bestendigd en dat het een grotere reikwijdte krijgt: meer deelnemende scholen en leerlingen, meer media-aandacht, het tentoonstellen van de winnende creaties op openbare plaatsen zoals het openbaar vervoer, de professionalisering van de organisatie van de wedstrijd en de communicatie enz.

Via de wedstrijd worden de leerlingen aangespoord tot een persoonlijke reflectie die bijdraagt aan de vorming van hun burgerschap en van hun toekomst. Dat de jongeren binnen dit project actief betrokken worden, blijkt ook uit het feit dat laureaten van vorige edities worden uitgenodigd om aan de jurybesprekingen deel te nemen en zo de toegevoegde waarde van hun eigen gevoelswereld aan te brengen.

Toegekende steun:
€ 7.000

Contactpersoon:
Joost Vander Auwera, lid van het organiserend comité en van de jury
([email protected] of +32-473-76 13 20)