Met de projectoproep ‘I SEE | IDEA | I DO’ biedt het Koningin Mathildefonds aan jongeren die zich willen inzetten voor hun generatie de nodige ondersteuning aan om zich samen te engageren. Doel: een oplossing aanreiken voor een maatschappelijk vraagstuk in hun nabije omgeving.

Met de steun van het Fonds worden de jongeren de actoren van hun eigen projecten en ontwikkelen ze sleutelcompetenties die levenslang inzetbaar zijn. De waaier is uitgebreid: teamspirit, creativiteit, doorzetting, verantwoordelijkheidszin, communicatie, planning en opvolging, evaluatie…

Geloven in de wil van jongeren om iets te ondernemen is geloven in hun zin voor verantwoordelijkheid. Zo krijgen ze niet alleen ruimte maar vooral ook een ‘springplank’ om hun stem en hun ideeën te lanceren. Zo kunnen ze zich samen ontplooien.

Met de steun van het Fonds worden de jongeren de actoren van hun eigen projecten
Ik verlies nooit. Of ik win. Of ik leer.
Nelson Mandela

Projecten door en voor jongeren met diverse achtergronden

Het Fonds promoot het gemengde karakter van de deelnemersgroepen, inclusie en het feit dat waarden en kennis worden gedeeld. Iets ondernemen, dat is leren en delen. Daarom ondersteunt het Fonds projecten die worden opgezet door jongeren en waarvan de concrete resultaten jongeren rechtstreeks ten goede komen.

Gemengd en inclusief, dat betekent: met alle mogelijke sociaal-culturele achtergronden. Dat is een doelstelling van het Koningin Mathildefonds: het accent leggen op en bijzondere aandacht hebben voor de actieve participatie van de meest kwetsbare jongeren, wat het woord ‘kwetsbaarheid’ ook betekent.

Welke projecten ondersteunt het Fonds?

Het gaat om projecten die worden opgezet ‘door jongeren en voor jongeren’, in diverse sectoren: welzijn, gezondheid, sport, cultuur, duurzaamheid, sociale cohesie. Het resultaat komt de jongeren rechtstreeks ten goede. Bijzondere aandacht gaat naar het proces en naar de actieve participatie van kwetsbare jongeren aan het project.

Het project moet worden opgezet door een Belgische niet-commerciële organisatie die in België met jongeren werkt en die het accent legt op kwetsbare mensen. Partnerschappen met actoren uit diverse sectoren worden sterk aangemoedigd.

 

De selectiecriteria

  1. De motivatie en inzet van de initiatiefnemers van het project
  2. De betrokkenheid van jongeren bij het bepalen van de lokale problematiek die ze willen (helpen) oplossen
  3. Het idee is concreet en kan worden geactiveerd
  4. Projecten opgezet door en voor jongeren
  5. Rekening houden met de doelgroep (tussen 8 en 20 jaar); betrokkenheid van de meest kwetsbare kinderen en jongeren
  6. De positieve en duurzame impact van de acties die worden opgezet
  7. De originele partnerschappen die nieuwe vormen van verbinding creëren
  8. De voorbeeldfunctie en het vernieuwende karakter
De projecten de het Fonds ondersteunt worden opgezet door en voor jongeren.
Financiële steun en professionele begeleiding: de twee luiken van ondersteuning door het Koningin Mathildefonds.

De ondersteuning door het Fonds: wat en hoe?

De ondersteuning door het Fonds omvat twee luiken: financiële steun en professionele begeleiding.

  1. De geselecteerde projecten krijgen financiële ondersteuning, tussen 3000 en 7000 euro. De hoogte van het bedrag hangt af van het budget dat ze in hun projectoproep aangeven.
  2. De geselecteerde projecten genieten van een professioneel begeleidingstraject. Dat strekt zich uit over tien maanden en bestaat uit groepsworkshops en individuele coaching. De begeleiding wordt aangeboden aan de jongeren die het idee aanbrachten en de volwassen begeleiders.

Een van de geselecteerde projecten zal bovendien de Koningin Mathildeprijs ontvangen, goed voor 10.000 euro. De prijs wordt door een jongerenjury toegekend.