I SEE | IDEA | I DO

Jong zijn en samen ondernemen

Jongeren zijn alert en zien dingen gebeuren waarover ze verontwaardigd zijn. Zij zitten boordevol ideeën om de wereld te verbeteren en hun toekomst in handen te nemen. Velen van hen willen verantwoordelijkheid nemen en initiatieven opzetten.

Samen dingen ondernemen en projecten realiseren maakt het mogelijk dat jongeren uit diverse milieus naar elkaar luisteren, elkaar begrjipen en met elkaar in gesprek gaan. Deze ondernemingszin doet de jongeren ook dromen van de beste oplossingen voor een probleem dat ze delen.

Jong zijn en actie ondernemen voor de juiste en duurzame zaak
Ik verlies nooit. Of ik win. Of ik leer.
Nelson Mandela

Ondernemen: een sleutelcompetentie

Ondernemen is een competentie waardoor je aan zelfontplooiing doet… Maar niet alleen dat. Ondernemen verankert jongeren ook in een actief burgerschap en het onophoudelijk zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen.

Niet voor niets heeft Europa ondernemingszin opgenomen in de lijst van acht sleutelcompetenties, net zoals burgerschapsvaardigheden en persoonlijke competenties. Ondernemen, dat staat garant voor leren en voor constant evolueren.

Ondernemen dat is leren en rechtstaan, nooit falen. Het is samen werken aan een nobel en gemeenschappelijk doel.

Ondernemen, dat is leren en weer rechtstaan

Jongeren zien vaak kansen en weten wat ze willen. Maar ze vinden niet altijd de methode, de instrumenten of de ondersteuning die nodig is om een goed idee concreet te maken.

Vaak worstelen ze met het plannen en beheren van het proces om doelstellingen te halen en te evalueren. Het traject om een idee om te zetten in een oplossing is daarom net zo belangrijk als het eindresultaat.

Het omzetten van ideeën in concrete acties is een proces van vallen, rechtstaan en weer doorgaan. Een traject waarin slagen en falen met elkaar verbonden zijn, en waarin falen gezien wordt als een kans om te leren: ‘Je mislukt nooit! Je wint of je leert.’