Elk jaar brengen jonge Belgen zaken in beweging. Ze zetten zich in voor projecten die over hun dagelijks leven en hun toekomst gaan.

Het Koningin Mathildefonds begeleidt hen. Het biedt financiële hulp en ondersteuning, en geeft advies.

Projecten door en voor jongeren, met de steun van het Koningin Mathildefonds

Projecten die het Fonds ondersteunt

    1. worden opgezet en gerealiseerd in België,
    2. worden opgezet en gerealiseerd door en voor jongeren met diverse achtergronden,
    3. richten zich op een maatschappelijke uitdaging, zijn vernieuwend en duurzaam,
    4. zijn resultaatgericht en worden geëvalueerd, ondersteund en aangemoedigd door volwassenen.

Het jaarthema:

Samen ondernemen om een oplossing aan te reiken voor maatschappelijke vraagstukken

De projecten worden ondersteund aan de hand van projectoproepen.

Het Koningin Mathildefonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het wordt aangestuurd door een bestuurscomité.

Elk jaar wordt een projectoproep gelanceerd rond een specifiek thema. Zodra de kandidaatsdossiers door een onafhankelijke expertenjury zijn beoordeeld, keurt het bestuurscomité de projecten goed die financiële steun zullen ontvangen.

Het Fonds geeft het woord aan jongeren, tot en met de keuze van de laureaat van de Koningin Mathildeprijs. Elk jaar kiezen twee klassen uit het secundair onderwijs onafhankelijk het initiatief dat de Koningin Mathildeprijs zal ontvangen. De prijs is 10.000 euro waard.

Het Fonds analyseert ook de effecten en resultaten van de ondersteunde projecten. Je vindt de analyses in het luik ‘De impact van het Fonds en zijn projecten’.

Het Koningin Mathildefonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het wordt aangestuurd door een bestuurscomité onder het erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Mathilde
Zeg nooit aan een jongere dat iets niet gedaan kan worden.
John Holmes, Amerikaans dichter

De financiering van het Koningin Mathildefonds

Het Koningin Mathildefonds werd opgericht dankzij de giften die werden ingezameld voor de sociale werken van Hare Majesteit de Koningin bij haar huwelijk. Het wordt ook gefinancierd met bijdragen van de Koning Boudewijnstichting en met giften van filantropen.

Ook u kunt bijdragen aan de realisatie van projecten door en voor jongeren. Dat kan door een gift te doen aan het Koningin Mathildefonds.

Bestuurcomité

Ann d’Alcantara
Voorzitter | Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain Saint-Luc, kinder- en jeugdpsychiater

Simon Cardon de Lichtbuer
Lid | Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel

Grégor Chapelle
Lid | CEO, Queen Elisabeth Music Chapel

Luc Deneffe
Lid | Directeur, De Wissel vzw

Youssef Faraj
Lid | Socioloog, trainer, jeugd- en diversiteitsconsultant, docent aan ESSEC en HEPH

Maud Lauweres
Lid | Studente

Kristien Nys
Lid | Doctor in de pedagogie, lector en onderzoeker aan Odisee (gezinswetenschappen) en KULeuven

Françoise Pissart
Lid | Directeur, Koning Boudewijnstichting
Wouter Torfs
Lid | CEO, Schoenen Torfs

Noé Vander Elst
Lid | Student