Het Koningin Mathildefonds ondersteunt projecten die in België worden opgezet « Door jongeren | Voor jongeren ». De selectie van projecten gebeurt altijd via projectoproepen.

Hoe verloopt een projectoproep?

Een projectoproep van het Koningin Mathildefonds verloopt in vier fasen.

1. Het bestuurscomité bepaalt het thema

Het Koningin Mathildefonds wordt aangestuurd door een bestuurscomité. Dat comité bepaalt het thema van de projectoproep. Het vertrekt daarvoor van de actualiteit of van belangrijke maatschappelijke noden.

2. Het Fonds lanceert de projectoproep

Eens het thema vastligt, lanceert het Koningin Mathildefonds de projectoproep, met de bijbehorende termijnen en andere specifieke informatie over deze oproep.

3. De expertenjury selecteert de projecten

Elk project wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury, met experts uit diverse domeinen (lien ancre vers le bas). De jury kiest de kwaliteitsvolle projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria van de oproep.
Als er veel kandidaten zijn, is er eerst een preselectie op basis van de opgegeven criteria in de projectoproep.

4. Het bestuurscomité keurt de keuze van de expertenjury goed

Na de selectie door de expertenjury worden de projecten aan het bestuurscomité voorgesteld en goedgekeurd. Met alle geselecteerde projecten nemen we vervolgens contact op. We zetten de nodige administratieve stappen en onze financiële steun wordt officieel opgestart.

Na de selectie van de projecten

De projectoproep rond een specifiek thema wordt afgesloten met de uitreiking van de Koningin Mathildeprijs. Een project dat door een jongerenjury werd gekozen krijgt dankzij de prijs 10.000 euro steun.

Deze video van de Koning Boudewijnstichting laat je ook zien hoe je op het onlineplatform een kandidaatsdossier indient.
Van de projectoproep tot de Koningin Mathildeprijs, over de selectie van de projecten tot het impactrapport: ontdek hoe het Fonds te werk gaat.

Bestuurscomité bepaalt thema

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Oproep

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Preselectie

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Expertenjury selecteert

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Bestuurscomité valideert

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Pitch voor jongerenjury

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Jongerenjury duidt laureaat aan

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Bestuurscomité valideert

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Uitreiking Koning Mathildeprijs

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Impacttraject

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Werkbezoeken

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Publicatie impactrapport

De l’appel à projet au Prix Reine Mathilde, en passant par la sélection et le rapport d’impact, découvrez le fonctionnement l’action du Fonds

Expertenjury

Frédéric Rouvez
Voorzitter | Algemeen directeur en co-stichter, EXKi

Sana Afouaiz
Lid | Founder & Director, Womenpreneur, Genderexpert (Brussel)

Céleste Capelle
Lid | Projecthouder, Créa-job
Saïd El Majdoub
Lid | Lector International Entrepreneurship, Business Management, Artesis Plantijn Hogeschool
Jean-Paul Godart
Lid | Projectmedewerker, Fédération de maisons de jeunes & Organisation de Jeunesse
Michaël Malherbe
Lid | Founder & Director, GOW Entreprendre, HEC ULG
Anne Meeus
Lid | Directeur netwerken en intersectorale samenwerking, CAW De Kempen
Jeroen Poels
Lid | Founder en CEO, Deltaworx
Tine Suykerbuyk
Lid | Jeugdrechter, Brussel
Sylvie Thibaut-Buffart
Lid | Medewerker sociale integratie, OCMW Sint-Gillis
Hannelore Waterschoot
Lid | Managing partner, Talentree, Leading partner, White Waves, (interim) Business Development Manager, Vlerick Business School