Antwerpen

Universiteit Antwerpen

DIALS-Actieplan: 
Zet de wijzer op diversiteit voor studenten hoger onderwijs

Het project
Het project DIALS (Diversity Action Plan 4 Students) is een programma – 100% door en voor jongeren – dat studenten met een migratieachtergrond extra ondersteunt zodat hun slaagkans in hoger onderwijs gevoelig verhoogt. Hiermee bieden ze een remediërend antwoord op de bestaande prestatiekloof die nog steeds 20% bedraagt. Via gefaseerde workshops rond zelfkennis, zelfvertrouwen en het mogelijk maken van contacten en netwerken (met professionals) wil men de studenten empoweren, het geloof in zichzelf en in hun slaagkansen een boost geven en meer geslaagde inclusie binnen de universiteit bewerkstelligen. De studenten die het project opzetten willen zo andere studenten doen realiseren dat ze thuishoren in het hoger onderwijs en versterken zo het geloof dat ze bestaande drempels en stereotypes met succes kunnen overstijgen.

Doelstelling van het project
Het project wil bijdragen tot een kleinere uitstroom en een grotere doorstroom van studenten met een migratieachtergrond. Dit wil DIALS bereiken door hun zelfvertrouwen te versterken, hun zelfkennis te verhogen en hun netwerk te vergroten.

Door jongeren, voor jongeren
Masterstudenten rechten met een migratieachtergrond werken een programma uit en organiseren workshops rond zelfkennis, zelfvertrouwen en het uitbouwen van een netwerk.

De doelgroep bestaat uit 25 studenten met een migratieachtergrond uit het 1ste en 2e bachelor van de Faculteit Rechten van de UA.

Toegekende steun
€ 3.000

Contactpersoon
Adeodata Kanyamihanda, Student Master Rechten
([email protected] of +32 484 51 56 35)