Lokeren-Daknam

Matinu

Jongeren begeleiden naar meer
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld

Jongeren komen pas echt tot ontplooiing wanneer ze zich emotioneel veilig voelen. Tegelijk hebben velen onder hen het vandaag psychisch moeilijk, niet in het minst jongeren in een kwetsbare sociale situatie. Zeker in het post-coronatijdperk is het bijzonder belangrijk dat deze jongeren een omgeving hebben waar ze naartoe kunnen om in alle veiligheid te zijn wie ze zijn, in respect en met zorg voor elkaar. Met een verbindend ondersteuningsproject wil Matinu die kwetsbare jongeren begeleiden naar meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. 

Dat doet het door aan jongeren (13 tot 17 jaar) een ondersteuningstraject aan te bieden in hun groeiproces naar volwassenheid – gemaakt door en voor jongeren. Samen met gelijkgestemden, ‘ervaringsjongeren’ en aan de hand van activiteiten met paarden krijgen jongeren die mentale moeilijkheden hebben gaandeweg nieuwe vaardigheden aangereikt van jongeren die ooit zelf in een kwetsbare situatie zaten. Kwetsbare jongeren die het spoor bijster zijn, krijgen op die manier een houvast en een inspiratiebron op hun persoonlijke weg naar succes.

Jongeren hebben nood aan andere jongeren, aan een eigen kring waaruit ze verder kunnen groeien naar volwassenheid. Door hun eigen ervaringen te delen, helpen de jongeren elkaar in hun groei naar meer zelfvertrouwen en zelfinzicht, om zo opnieuw hun plekje te vinden in de samenleving. Door andere jongeren in te schakelen tijdens het begeleidingsproces, wil het initiatief niet alleen bredere invalshoek maar ook een grotere impact creëren. Daarnaast worden de jongeren ook zelf nauw betrokken bij de organisatie en invulling van het initiatief.

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 3.000

Contactpersoon:
Inge Van Hoecke, voorzitter – coach – therapeute
([email protected] of +32-495-28 67 00)