Charleroi

Le Signe

‘Out-team’-jongeren creëren een jeugdhuis 
voor kwetsbare jongeren in Charleroi-Noord

Steeds meer kinderen en jongeren zwerven op straat rond in Charleroi Nord, een ‘moeilijke’ wijk in de stad: zij worden aan hun lot overgelaten, dolen zonder toezicht door de straten en zijn een makkelijke prooi voor drugsdealers of oudere delinquenten die hen beïnvloeden.

Geconfronteerd met deze situatie willen de tieners van de groep ‘Out-team’ (een informele groep binnen AMO Le Signe) een jeugdcentrum oprichten. Zo willen ze deze jongeren een veilige plaats aanbieden waar ze burgerschaps- en solidaire projecten kunnen opzetten en voor weinig geld deelnemen aan activiteiten. Zo’n structuur zal de sociale contacten en de culturele diversiteit versterken. De bedoeling is ook dat jongeren bijdragen aan de leefbaarheid van hun buurt, dat zij hun mening laten horen en die doorgeven aan beleidsmakers. Deze laatsten kunnen vervolgens stappen ondernemen om de levenskwaliteit te verbeteren.

Het Out-team bestaat uit een vijftiental jongeren tussen 14 en 22 jaar die in Charleroi wonen. Velen van hen hebben al een complexe levensloop achter de rug, maar ontwikkelden ook opmerkelijke competenties. Zij werden zelf geconfronteerd met zwerf- en delinquentieproblemen in hun buurt en wisten daaraan te ontsnappen. Velen van hen maken zich zorgen om hun jongere broers en zussen. De oprichting van een jeugdcentrum dat voor iedereen toegankelijk is, is voor hen dé manier om marginalisering en delinquentie te voorkomen. 

Deze jongeren, die in het verleden al andere acties hebben ondernomen, zoals een buurtfeest organiseren of contacten leggen met oudere mensen in een woonzorgcentrum en met migranten, staan helemaal achter dit nieuwe initiatief. Zij zullen een actieve rol spelen bij elke fase van de realisatie ervan, vanaf de ontmoeting met de schepen van Jeugdzaken (die heeft aangeboden hen te helpen bij het vinden van een gebouw) tot het beheer van het toekomstige jeugdcentrum. De rol van de maatschappelijke werkers van AMO Le Signe bestaat er alleen in hen in dit proces te begeleiden.

Toegekende steun:
€ 7.000

Contactpersoon:
Olivier Leton, maatschappelijk werker
([email protected] of +32-71-30 28 88)