Hannuit

La Particule

Ride & Share

Jongeren tussen 12 en 16 jaar uit de gemeente Braives met zeer uiteenlopende achtergronden beoefenen sinds 2019 het steprijden, een activiteit die nog populairder werd tijdens de corona-lockdown. Het samenleven met de buurtbewoners van het Skate Park en met andere gebruikers van deze recreatieplek verloopt echter niet altijd gemakkelijk: er zijn spanningen, en tieners die met de step rijden worden gestigmatiseerd. Enkele buurtbewoners hebben hierover ook al vragen gesteld aan de gemeente.

Daarom hebben de jongeren de wens geuit om het Skate Park aantrekkelijker en gezelliger te maken voor iedereen, zodat deze plek erkend en aanvaard wordt door dorpsbewoners en vertegenwoordigers van sportclubs. Het project omvat de installatie van straatmeubilair, extra modules en uitbreidingen… 

Bovendien willen de jonge ‘steprijders’ ook een ander beeld geven van hun passie en willen ze dat met anderen delen door ‘peer learning’-sessies te organiseren. Verder zal er een handvest worden opgesteld dat de filosofie van hun sport uitlegt en dat in het Skate Park komt te hangen.

Het project moet op verschillende niveaus een impact hebben: een grotere mix van mensen die gebruik maken van het Skate Park; minder conflicten met buurtbewoners en met mensen die andere sporten beoefenen; een betere integratie van de jonge ‘steprijders’ in de buurt en een versterking van de verbondenheid, zowel onder de jongeren zelf (wederzijdse hulp, onthaal van nieuwe beoefenaars enz.) als voor de buurt.

Deze aanvankelijk informele groep jongeren kreeg geleidelijk aan structuur, waardoor dit stedelijk en sociaal project concreter vorm kreeg. Er is een vertrouwensrelatie opgebouwd met de animatoren van AMO La Particule. Zij begeleiden de jongeren bij de uitwerking van hun idee en helpen hen bij de stappen die ze zetten. De leiding van het project laten ze aan de jongeren zelf over. De jongeren zijn ook gemotiveerd om financieringsmiddelen te vinden die de steun van het Koningin Mathildefonds kunnen aanvullen.

Toegekende steun:
€ 7.000

Contactpersoon:
Lydie Dave, maatschappelijk werker
([email protected] of +32-19-33 04 30)