Brussel

KIYO

Action4Rights: samen oplossingen vinden voor wereldproblemen

Uit een bevraging bij een honderdtal jongeren blijkt dat ze zich onvoldoende voorbereid voelen op de toekomst. Ook focust hun school te weinig op volgens hen noodzakelijke ‘life skills’. Ze willen hun stem laten horen en opkomen tegen sociaal onrecht, maar het ontbreekt hen daarvoor aan communicatievaardigheden, zelfvertrouwen en een geloof in hun eigen talenten. Action4Rights geeft hun de nodige omkadering en middelen om over te gaan tot sociale actie binnen hun schoolcontext. Dit vanuit het idee dat participatie centraal staat in het Kinderrechtenverdrag.

Het project roept 15- en 16-jarige jongeren uit TSO en BSO op om zelf de handen uit de mouwen te steken en mee te bouwen aan onze samenleving. Het vertrekpunt is het gekende citaat van Ghandi: “Be the change that you wish to see in the world”, waarna jongeren van analyse tot evaluatie vorm geven aan het traject. Zo analyseren ze eerst zelf eventuele rechtenschendingen in hun leefomgeving en denken ze in groepjes na hoe ze die uitdagingen kunnen aanpakken. Daarbij is er ruimte voor virtuele ontmoetingen met jongeren uit diverse partnerlanden van KIYO, zodat ze samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen voor mondiale problemen. Zo leren ze meteen ook meer over de verschillen en gelijkenissen tussen elkaar. Vervolgens zetten ze concrete acties op en evalueren ze zelf hun project.

De eigenlijke acties die jongeren opzetten, zijn één van de concrete resultaten van Action4Rights. Maar de focus ligt vooral op het groeiproces dat jongeren tijdens dit traject doorlopen, en de nieuwe vaardigheden die ze daarbij leren. Het doel is om jongeren te empoweren en hen te doen inzien dat ook zij een positief verschil kunnen maken. Zo zullen ze hun projecten voorstellen op school, waarna we via interviews nagaan hoe hun acties tot verandering hebben geleid binnen de schoolcontext. Dit initiatief kadert binnen een breder schooltraject waar de school in meestapt (School for Rights) en dat ernaar streeft om kinderrechten en wereldburgerschap op de schoolagenda te zetten.

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 5.000

Contactpersoon:
Michiel De Baere, programmabeheerder België
([email protected] of +32-475-55 86 15)