Bruxelles

KIYO

Action4Rights : pour trouver ensemble des solutions 
aux problèmes dans le monde

Action4Rights zet, vertrekkende vanuit het Kinderrechtenkader, 15 tot 16-jarige leerlingen uit TSO en BSO aan tot sociale actie binnen hun schoolcontext. De leerlingen geven vorm aan het ganse traject vanaf de analyse van de maatschappelijke uitdaging tot en met de evaluatie van het proces. Er wordt bovendien ruimte voorzien voor virtuele ontmoeting met jongeren uit diverse partnerlanden van KIYO zodat ze samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen voor mondiale problemen. Jongeren worden zo uitgedaagd om bij te dragen tot het in gang zetten van positieve veranderingen. Hierdoor ontwikkelen ze wereldburger-competenties en kunnen ze uitgroeien tot rolmodellen voor hun peers en hen aanzetten om ook engagement op te nemen.

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 5.000

Contactpersoon:
Michiel De Baere, programmabeheerder België
([email protected] of +32-475-55 86 15)