Sint Niklaas

Katholiek Onderwijs Land van Waas – Broederschool Humaniora

Kansarmoede en sociale uitsluiting op school overstijgen 
om een solidaire samenleving op te bouwen

De toenemende (kans)armoede en sociale uitsluiting veroorzaakt blijvende littekens in de samenleving. Toch is het bewustzijn bij jongeren rond armoede nog niet navenant hoog. Jongeren die wel of niet in kansarmoede zitten, lopen elkaar maar weinig tegen het lijf. Toch maken ze op hetzelfde moment dezelfde stap naar jongvolwassenheid. Ook in verscheidenheid schuilt dus verbondenheid. De Broederschool Humaniora zoekt daarom voluit de verbinding op, met al doel om (kans)armoede te helpen bestrijden met creativiteit en verantwoordelijkheidszin. 

Dat wil het doen door een diverse groep van jongeren (16 tot 18 jaar) uit BSO, TSO en ASO samen te brengen in een klas- en schooloverstijgende sfeer, waarin de jongeren een actieve rol spelen in het ontplooien van verbindende creatieve activiteiten tussen alle jongeren, denk aan kunst-, muziek- of schrijfprojecten. De energie, de verantwoordelijkheidszin en de creativiteit van de jongeren zijn de motor van het project. Bovendien worden de jongeren al vanaf de beginfase bij het project betrokken, door mee te brainstormen over de activiteiten.

Met dit project wil de school vooral meer verbondenheid en solidariteit creëren tussen kansarme en niet-kansarme jongeren en bouwen aan een solidaire samenleving. Tegelijk wil het ook de creatieve vaardigheden van de jongeren aanscherpen. Een bijkomend doel is de realisatie van een projectpakket, om zo ook aan andere scholen(groepen) een platform en de middelen aan te bieden om kansarme en niet-kansarme jongeren met elkaar te verbinden, de schotten tussen BSO, TSO en ASO te doorbreken en jongeren aan te zetten om creatief in actie te komen.

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 6.000

Contactpersoon:
Mark Van Couwenberghe, leerkracht
([email protected] of +32-492-66 53 50)