Gand

HTISA Scholengroep van het Katholiek Onderwijs

Muziek is chic!

Muziekactiviteiten tijdens de pauze maakten duidelijk dat er op het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius heel wat kwetsbare leerlingen rondlopen met een sterke interesse in muziek. Aangezien ze vaak een zware rugzak met zich meedragen, vormt muziek voor hen een uitlaatklep. Door de verschillende culturele achtergronden van de jongeren is hun muzieksmaak ook erg breed en divers.

Wetende dat kwetsbare jongeren vaak niet de weg vinden naar het vrijetijdsaanbod en talenten op die manier onontgonnen blijven, ontstond het idee om een muzikale voorstelling te creëren door en voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Door dit binnen de schoolcontext aan te bieden, wil de school inspelen op verbinding, een zinvolle vrijetijdsbesteding en minder schooluitval.

Het project kwam vraaggestuurd tot stand: het zijn de leerlingen zélf die meer muziek wilden op school. Door zelf de bredere organisatie en verantwoordelijkheid van de voorstelling op zich te nemen, onder begeleiding van (buurt)partners, kunnen ze talenten ontwikkelen die minder aan bod komen op school. Ook zullen ze kennismaken met cultuurvormen waarmee ze vanuit hun thuiscultuur zelden tot nooit in contact komen (bv. opera of klassieke muziek). 

De leerlingen zullen toewerken naar een slotevenement op het einde van het schooljaar, dat zowel intern als extern kan doorgaan. Zo kan ook de buurt meegenieten van het resultaat. De voorstelling zal draaien rond een maatschappelijk thema, waar ze hun eigen creatieve invulling aan kunnen geven. Toch draait het project niet alleen om de voorstelling, maar ook om het groeiproces dat jongeren meemaken. Het uiteindelijke doel is dat ze de weg vinden naar het vrijetijdsaanbod in Gent, dat hun zelfvertrouwen toeneemt en dat ze cultuur op een heel andere manier leren kennen.

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 7.000

Contactpersoon:
Roselien Vervaet, pedagogisch coördinator
([email protected] of +32-9-235 04 20)