Sint-Joost-ten-Node

European Peer Training Organisation

Via ‘peers en benchmarks 3’ het Brussel van morgen uitvinden

Het project heeft als doel jonge Brusselaars op te leiden en te mobiliseren, en wel om met andere jongeren tot een gedachtewisseling te komen over thema’s als identiteit, samenleven en diversiteit. Het wil Brusselse jongeren de kans geven hun leeftijdsgenoten te ontmoeten en van hen te leren. Zo kunnen zij de noden van hun stad beter leren kennen en ertoe bijdragen dat die stad meer inclusief wordt dankzij eigen initiatieven. Het project wil jongeren aanmoedigen om initiatieven op te zetten en een rol te spelen in hun omgeving. Het principe van ‘peer education’ staat garant voor een grotere impact: een boodschap die wordt overgebracht door jongeren voor jongeren, wordt veel meer gehoord. Het heeft meer effect dan een boodschap die door een autoriteit wordt gebracht.

Deze aanpak is ontstaan na de terroristische aanslagen van 2015 en 2016. Die hebben geleid tot een toenemend wantrouwen, het op zichzelf terugplooien en een grotere verdeeldheid in de samenleving. Vandaar de wens van EPTO om ruimten te creëren waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen leren kennen en een aantal vooroordelen die zij misschien hebben, ter discussie kunnen stellen. Twee zeer succesvolle edities van dit initiatief hebben reeds plaatsgevonden.

Er wordt een groep samengesteld van twintig Brusselse jongeren tussen 16 tot 22 jaar, met zeer uiteenlopende achtergronden en met een diverse afkomst. Zij zullen een opleiding van een jaar volgen. Die wordt gedeeltelijk gegeven door jongeren die aan de eerste twee edities van dit project hebben deelgenomen, volgens het principe van ‘peer education’. Doel is ondersteuning te bieden bij het opzetten van lokale burgerinitiatieven door en voor jongeren die bijdragen tot het samenleven in Brussel. De verwachting is dat deze grassroots-initiatieven samen meer dan 300 andere jongeren zullen bereiken. Er worden twee video’s gemaakt om een blijvende getuigenis van deze actie te bewaren en die bij een breed publiek bekend te maken.

De hele methodologische aanpak van dit project vertrekt vanuit de reële zorgen en aspiraties van jongeren. Daarom is het niet mogelijk om vooraf het soort burgerinitiatieven en lokale producties te beschrijven die uit dit unieke pedagogische proces zullen voortkomen. Alle aangeboden activiteiten  in het kader van deze opleiding zijn participatief en maken de jongeren verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Uitwisselingen met deelnemers aan eerdere edities versterken de dimensie van de co-creatie tussen jongeren, waarbij de rol van volwassenen beperkt blijft tot die van toezichthouders en facilitatoren.

Toegekende steun:
€ 7.000

Contactpersoon:
Cathy Del Rizzo, coördinatrice
([email protected] of +32-2-340 96 25)