Sint Jans Molenbeek

D’Broej Deelwerking Centrum West

Dreamers who do

Aan dromen en ideeën geen gebrek bij de Brusselse jeugd. Wel is er voor jongeren die hun eerste stappen zetten in sociaal ondernemerschap nog te weinig ondersteuning en omkadering beschikbaar. Belangrijk daarbij is dat jongeren voldoende ruimte krijgen om te experimenteren, maar ook dat ze de juiste tools, competenties en attitudes aangereikt krijgen om hun slaagkansen te maximaliseren. Hun noden verschillen sterk: van een klein startbudget, tot het opstellen van een eenvoudig businessplan of ondersteuning door een professionele coach.

Het project ‘Dreamers who do’ van vzw d’Broej wil jongeren tussen 18 en 25 jaar die bruisen van ideeën doen uitgroeien tot rasechte sociale ondernemers. Doel van dit initiatief is om ideeën door en voor jongeren te vertalen in duurzame en ecologische resultaten binnen een ethisch werkkader. Na een participatief traject werden drie kleine maar fijne projecten geselecteerd: het maken van duurzaam speelgoed voor kinderen in precaire situaties, het ontwikkelen van een modelijn via recycling van tweedehands kleding en de opstart van een ‘zero waste food hub’.

De jongeren nemen resoluut een actieve rol op: ze vormen op eigen houtje een genderevenwichtig team rond een zelfgekozen project en bouwen ook de inhoud en de uitwerking autonoom uit. De doelstelling van elk project is om een duurzaam en ethisch verantwoord product af te leveren, dat de jongeren voorstellen tijdens een toonmoment.  Ook organiseren ze zelf een evaluatiemoment met hun coach. Bij een positieve evaluatie worden de projecten eventueel gecommercialiseerd binnen een hub in Centrum West en Molenvest.

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 7.000

Contactpersoon:
Rudy Raes, interne procesbegeleider
([email protected] of +32-2-412 06 50)