Comblain-au-Pont

Centre de Jeunes l’Aventure

Samen wortel schieten en vleugels uitslaan

Op vraag van jongeren uit sociale woonwijken willen we met dit project een ‘huis van lokale verenigingen’ oprichten, op een terrein dat grenst aan twee sociale woonwijken in de gemeente Comblain-au-Pont. Concreet zullen de jongeren en de bewoners een container inrichten. Dat wordt een leefplek om er projecten op te zetten, elkaar te ontmoeten… Kortom, een ankerplaats voor jongeren uit de meest kwetsbare gezinnen. 

Een participatief onderzoek bracht een reeks behoeften aan het licht in de twee sociale woonwijken van Comblain-au-Pont: er is een gebrek aan opvang- en activiteitenvoorzieningen voor jongeren (van wie de mobiliteit beperkt is) en voor buurtbewoners; de ongerustheid van bewoners over jongeren die de openbare ruimte ‘bezetten’ en geen levensdoel lijken te hebben; een gebrek aan informatie over de bestaande hulpverlening voor kwetsbare personen… Hieruit bleek de nood aan een lokaal ankerpunt en aan een fysieke aanwezigheid in deze wijken, bijvoorbeeld met een ‘huis van verenigingen’. In deze gemeente, die werd getroffen door de overstroming van juli 2021, gaat alle aandacht eerst naar de herhuisvesting van gezinnen. Daarom hebben de initiatiefnemers van het project gekozen voor het inrichten van een container, en dus niet voor een gebouw waarin mensen kunnen wonen.

Er zal dus een container worden hergebruikt en toegankelijk gemaakt voor jongeren uit de buurt, zodat zij er projecten kunnen opzetten. Dit initiatief wil ook de integratie van jongeren in het lokale leven bevorderen en hun stigmatisering tegengaan, de sociale samenhang verbeteren, positieve interacties tussen de generaties bevorderen en lokale sociale diensten toegankelijker maken. Het bouwt voort op een stevig bestaand partnerschap en maakt deel uit van een duurzame samenwerking door diverse lokale diensten.

De jongeren zijn vanaf het prille begin bij het project betrokken geweest. Het idee om een ruimte voor hen te creëren is ingegeven door hoe zij functioneren: zij zijn het gewend om elkaar op verschillende plaatsen te ontmoeten (garages, speelplaatsen, voetbalvelden enz.). In deze gastvrije, veilige en zorgzame plaats krijgen zij zeggenschap over hun leven en vinden ze een antwoord op vragen voor individuele- of groepssteun (stoppen met drugsgebruik, een rijbewijs halen, activiteiten ondernemen enz.) De jongeren participeren aan de concrete realisatie van het project, met name aan de inrichting van de container en zijn omgeving.

Toegekende steun:
€ 7.000

Contactpersoon:
Maxime Modave, animator
([email protected] of +32-472-06 59 72)