Sint Amandsberg

Begeleidingscentrum Stappen

COHO-Café een ontmoetingsplek voor kwetsbare jongeren 
die er alleen voor staan

Jongeren binnen de jeugdzorg hebben vaak een kwetsbare positie, waardoor alleen wonen of alleen zijn voor hen vaak een moeilijke opgave is. Velen ondervinden uitdagingen op emotioneel, financieel en sociaal vlak, en hebben weinig connectie met de buurt. De weg naar zelfstandigheid en actief burgerschap is voor hen dan ook niet evident. Het COHO-café, georganiseerd door en voor jongeren uit de jeugdzorg, reikt hun een hand toe om die nieuwe fase in hun leven makkelijker te maken. Hier kunnen ze maandelijks samenkomen met anderen in een gelijkaardige situatie. Ze vinden er rust, plezier en leermeesters om hen te helpen. Ook is er een afhaalpunt van Goods2Give, via een tokensysteem.

Deze laagdrempelige ontmoetingsplaats is bedoeld voor jongeren tussen 17 en 25 jaar, zowel de meisjes binnen het begeleidingscentrum Stappen als anderen binnen de Gentse jeugdzorg. Het project streeft een gemiddeld bereik na van 15 tot 25 deelnemers per evenement, met maandelijks 10 tot 15 terugkerende jongeren. In de eerste plaats is het COHO-café bedoeld om het netwerk van jongeren te versterken en in te zetten op de kracht van nabuurschap, zodat jongeren op elkaar kunnen leunen buiten dit project om. Daarnaast is er ruimte voor vorming, de uitwisseling van ervaringen en verbinding met de buurt. Zo worden er ook workshops gegeven en organisaties uitgenodigd waar jongeren al positieve ervaringen mee hebben opgebouwd. Dat alles vanuit het idee dat we samen sterker staan.

De jongeren zullen daarbij zelf een belangrijke rol opnemen: waar aanvankelijk de begeleiders de opstart van het project voor hun rekening nemen, krijgen de jongeren langzaamaan meer verantwoordelijkheid. Ze beslissen bijvoorbeeld wat er die avond op het menu staat, wie de boodschappen doet en wie er zal koken. Ook bepalen ze zelf het thema en de activiteit van de avond en hebben ze inspraak over de goederen die ze kunnen verkrijgen via Goods2Give. Het doel is om de jongeren zelf eigenaarschap te geven over het programma. Uiteraard blijven de begeleiders steeds aanwezig voor ondersteuning.

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 7.000

Contactpersoon:
Pieter De Vis, teamcoördinator
([email protected] of +32-9-228 26 57)