Neder-over-Heembeek

AMO van Neder-Over-Heembeek

Geef me werk

Bij jongeren uit de buurt leven er veel vragen om steun te krijgen bij het vinden van een studentenjob. Daarom willen het AMO-team en de jongeren een solidariteitsnetwerk voor studentenjobs in Neder-Over-Heembeek oprichten. Dit netwerk wordt in samenwerking met bedrijven uit de buurt opgezet en zal diverse vormen aannemen: een participatief platform, een digitale ruimte die studenten beheren… Zo wordt een traject dat doorgaans op individuele basis afspeelt, zichtbaarder en wordt het ook meer een groepsgebeuren.

Het project laat jongeren die vaak als passief en gewelddadig worden beschouwd, in hun waarde. Het geeft hen de kans om zich op een andere manier te laten zien aan andere jongeren, hun familie, volwassenen en buurtverenigingen, zeker na het isolement en de financiële moeilijkheden die door de covidcrisis zijn veroorzaakt of verergerd. Doel is dat zij diverse competenties verwerven die hun kansen op de arbeidsmarkt zullen vergroten: ruimdenkendheid, meer communiceren op voet van gelijkheid, digitale vaardigheden.

Jongeren, vooral zij die uit een kansarm milieu komen, hebben het erg moeilijk om een (studenten)job te vinden. Naast het stigma waarmee zij worden geconfronteerd, ontbreekt het hen ook vaak aan de nodige digitale en andere vaardigheden. Bovendien is er geen omkaderde digitale ruimte in de wijk om de digitale kloof bij de buurtbewoners te helpen dichten. 

Door jongeren bij te staan bij het vinden van een vaste baan moet het project hen helpen om uit de spiraal van onverschilligheid te geraken (ongezonde consumptie van content die ze op schermen zien). Het kan bijdragen tot een betere sfeer in het gezin en in hun buurt, en het kan ook de delinquentie verminderen, door jongeren de mogelijkheid te bieden om op een wettelijke manier geld te verdienen. Concreet zal in de wijk een digitale ruimte worden ingericht waar jongeren ook andere vaardigheden kunnen verwerven: management, boekhouding enz. Er zal ook een website worden opgezet met informatie over lokale werkgevers.

De participatie van jongeren is van bij het begin van het project gegarandeerd: zij hebben een groot deel van de ideeën ontwikkeld. Samen met hen is er nagedacht over manieren om de vastgestelde knelpunten te verhelpen: zo ondersteunen de meest ervaren jongeren de ‘nieuwelingen’; persoonlijke vaardigheden worden ontwikkeld; jongeren leren efficiënt communiceren… Het doel op lange termijn is dat jongeren die de opleiding hebben gevolgd, op hun beurt andere jongeren kunnen opleiden.

Toegekende steun:
€ 7.000

Contactpersoon:
Sarah Detroz, maatschappelijk werker,
([email protected] @amo-noh.net of +32-2-267 36 67)