Willebroek

Youth of Willebroek

#CreateYourFuture: een open forum
voor de Willebroekse jeugd

Dat de Willebroekse jongeren zich de afgelopen jaren hebben geroerd, is een understatement. Naast tal van schermutselingen met de politie, kwam het er in 2020 zelfs tot rellen. De coronacrisis heeft de negatieve sfeer daarna nog verder doen toenemen. Het gemeentebestuur toont zeker interesse en engagement, maar zoekt voorlopig tevergeefs naar oplossingen. Volgens de jongeren zelf wordt hun stem lokaal te weinig gehoord. Met een open discussieplatform wil Youth of Willebroek daar nu verandering in brengen.

Tijdens open praatsessies, spontaan op straat of op voorhand gepland in de publieke ruimte, worden de Willebroekse jongeren uitgedaagd om mee te praten over de problemen, aan zelfreflectie te doen en mee te brainstormen over hoe we de problemen als samenleving kunnen oplossen. Op basis van de thema’s en inzichten uit de praatsessies worden nadien een aantal podcasts opgenomen, die gedeeld worden via social media en de jongeren willen motiveren, informeren en inspireren. De gasten worden bepaald op basis van de noden van de jongeren. 

Ook lokale verkozenen zoals de burgemeester en enkele schepenen ontvangen een uitnodiging voor de podcasts. De Willebroekse jongeren krijgen zo de kans om hun bezorgdheden en ideeën persoonlijk over te maken via een open platform waar ze vrijuit kunnen spreken en ook gehoord worden. Ook de andere lokale jeugdverenigingen, ‘oudere jongeren’, en gemeentebewoners van andere leeftijden worden nauw betrokken bij de invulling van dit project. De start van een meer verbindende communicatie tussen de gemeente en de lokale jongeren?

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 7.000

Contactpersoon:
Ridvan Denizoglu, begeleider
([email protected] of +32-483-43 97 38)