Hasselt

Studentenraad Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg (AUHL)

Platform rond studeer-, werk-, en ontspanningsplekken 
voor kwetsbare studenten

Het project
De studentenraad AUHL (van Hogeschool PXL en Hasselt) zet een vraag-en-aanbod platform op waar studenten blok-, ontspannings- en werkplekken kunnen vinden bij bedrijven, overheidsinstellingen en gezinnen uit de buurt.

Doelstelling van het project
Vanuit een inclusieve benadering en het principe van gelijke onderwijskansen wil de studentenraad AUHL dat alle studenten gebruik kunnen maken van veilige en aangepaste plaatsen waar ze kunnen werken, ontspannen en elkaar ondersteunen, zodat ze met succes hun studies kunnen voltooien.

Door jongeren, voor jongeren
Kwetsbare en niet-kwetsbare studenten worden betrokken bij de ontwikkeling van het aanbod en worden ook benaderd met het uiteindelijke aanbod. Het is de bedoeling dat alle studenten worden aangesproken. Elke functie vraagt een aangepaste ruimte, maar als het bijvoorbeeld gaat over studeerruimtes, dan hebben alle studenten deze nodig. Dit zijn dus plekken waar alle studenten elkaar kunnen ontmoeten.

Studenten 18-23 jaar van Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt.

Toegekende steun
€ 2.000

Contactpersoon
Stijn Janssen, Coördinator – ondersteuning studentenraad AUHL
([email protected] of +32-475 53 71 74)