Luik

Scan-R

Scan-R – Jongerenredactie laat kwetsbare jongeren van 12 tot 25 zich uitdrukken in de Federatie Wallonië-Brussel

Het project
Scan-R biedt jongeren – en in het bijzonder de meest uitgeslotenen onder hen – de kans om deel uit te maken van een Luikse redactie en zich te uiten in diverse media (radio, podcasts, teksten). Zo kunnen ze van zich laten horen en (opnieuw) vertrouwen krijgen in hun expressievaardigheden.

Doelstelling van het project
Jongeren in staat stellen om hun verhaal op journalistieke wijze te vertellen – over onderwerpen waarvan zij actor of getuigen zijn – en om deze ervaringen in traditionele media tot uitdrukking te brengen. Scan-R heeft drie algemene doelstellingen: ruimte bieden aan jongeren om zich uit te spreken en vertrouwen op te doen, de toegang tot de media voor alle jongeren bevorderen en aan media-educatie doen én hun ervaringen een stem geven in de samenleving.

Door jongeren, voor jongeren
De jongerenredactie telt momenteel 13 jonge mensen. Dit is het besluitvormingsorgaan voor de publicaties van Scan-R. De betrokkenheid van de jongeren is dan ook de essentie van dit redactieteam.

De doelgroep is tweeledig. Enerzijds zijn er de tieners en jongvolwassenen (12-25 jaar): zowel kwetsbaar als niet-kwetsbaar, waarvan sommigen wel deel uitmaken van een jongerenvereniging en anderen niet. Samen zetten ze zich in voor het project als medium van burgerexpressie. Anderzijds zijn er de internetgebruikers die de site bezoeken én de respectieve doelgroepen van de mediapartners.

Toegekende steun
€ 7.000

Contactpersoon
Jonas Gretry, Coördinator
([email protected] of +32 494 45 29 42)