Dour

Maison des Jeunes MJT Dour

Een pingpongclub in het jeugdhuis

Het valt niet te ontkennen: veel jongeren raken steeds meer geïsoleerd, brengen lange uren alleen door met het spelen van spelletjes op een scherm of zijn ‘verslaafd’ aan hun smartphone zonder dat ze nog enige fysieke activiteit ondernemen. Dit fenomeen is nog erger geworden door de lockdown en de COVID-19-pandemie. 

Als reactie op deze ontwikkeling voelen sommige jongeren meer dan ooit de behoefte om contacten te leggen, zich te engageren en zich nuttig te voelen. In het Maison des Jeunes van Dour is een jeugdcomité opgericht waarvan de leden actief betrokken willen zijn bij het verenigingsleven. Zij hebben verschillende ideeën naar voren gebracht, waaronder ook de oprichting van een tafeltennisclub. Het is voor het eerst dat een groep jongeren voorstelt om mee te werken aan een nieuwe activiteit en het beheer ervan op zich te nemen. 

Momenteel heeft het Maison des Jeunes echter maar één pingpongtafel, die bovendien van slechte kwaliteit is. De wachttijden om te kunnen spelen zijn vrij lang, wat het enthousiasme tempert.

Dankzij de aanschaf van nieuwe uitrusting hoopt de club aansluiting te kunnen vinden bij andere jongeren in de gemeente die graag willen tafeltennissen, en met andere jeugdcentra in de regio door het organiseren van toernooien. De jongeren die de club zullen leiden, kunnen vooral een hele reeks vaardigheden en competenties verwerven die van hen CRAC’S (Citoyens Actifs responsables Critiques et Solidaires, Kritische en Solidaire verantwoordelijke Burgers) moeten maken, volgens de doelstelling van het Maison des Jeunes: openheid, begrip en aanvaarding van anderen, persoonlijke ontwikkeling en zelfrespect, verantwoordelijkheidszin, een grotere persoonlijke autonomie… 

De oprichting van de tafeltennisclub beantwoordt aan een wens en een vraag van de jongeren zelf. Zij zullen het project opzetten, de regels vastleggen, de beginners opleiden, toernooien organiseren… Het team van het Maison des Jeunes ondersteunt hen bij het oplossen van organisatorische problemen.

Toegekende steun:
€ 4.000

Contactpersoon:
Nathalie Dupont, coördinatrice
([email protected] of +32-65-65 98 17)