Liège

Le Monde des Possibles

Transfert: ontwerpen en verkopen van grafische T-shirts door jongeren uit de wijk Hors-Château, Luik

Het project
Het project Transfert zal jongeren in precaire situaties opleiden en ondersteunen om met en voor hen een autonoom initiatief in de sfeer van de sociale economie op te zetten, op basis van hun artistieke vaardigheden (grafische vormgeving, marketing en sociale economie). De activiteit is een motor van sociaal-professionele integratie en creëert sociale banden. Basis is het drukken, de verkoop en de distributie van duurzame en verantwoorde grafische T-shirts.

Doelstelling van het project
Dit project wil jongeren uit de spiraal van passiviteit en isolement halen, aan de hand van een coöperatief format dat vertrekt van delen en wederzijdse hulp. Er wordt een vernieuwend model van inclusie en zelfbeheer gepromoot dat de waarden van de sociale economie respecteert. Dat kan in andere contexten worden overgenomen.

Door jongeren, voor jongeren
Het project Transfert richt zich op jongeren uit de wijk Hors-Château die langdurig werkzoekend zijn, geen beroepsopleiding volgen, of op jongeren die moeite hebben met het volgen van een klassieke sociaal-professionele inclusieopleiding.

De jongeren worden op alle niveaus bij het project betrokken: planning, logistiek, creatie, communicatie tot en met de verkoop. Le Monde des Possible ondersteunt hen, zodat het proces voor hen vormend en opbouwend is. Basismotivatie is de wens van de jongeren om te functioneren in een gezonde omgeving die een contrast vormt met het klassieke ‘activeringsbeleid’.

Toegekende steun
€ 7.000

Contactpersoon
Kevin Cocco, Verantwoordelijk voor het project
([email protected] of +32 4 232 02 92)