Molenbeek

Jeugdraad Sint-Jans-Molenbeek

Rondleidingen door jongeren

‘Rondleidingen door jongeren’ is een project dat verbonden is met de Molenbeekse Jeugdraad. Het gaat erom dat jonge Molenbekenaren (16-20 jaar) middelen krijgen om een rondleiding door Molenbeek te organiseren, gezien door hun ogen. Welk parcours kunnen ze opzetten voor toeristen die Molenbeek komen bezoeken? Door de verschillende etappes van dit toeristische parcours vorm te geven – van het ontwerp tot de realisatie – ontwikkelen de jongeren diverse vaardigheden: onderzoek, communicatie, groepswerk enz. Zij laten ook een ander beeld zien van hun gemeente en van de Molenbekenaren, die de jongste jaren in de media vaak werden gestigmatiseerd.

De (jonge) inwoners van Molenbeek lijden inderdaad onder het kwalijke imago dat hun gemeente heeft gekregen na de terroristische aanslagen. Vooral op vlak discriminatie op de arbeidsmarkt had dit ernstige gevolgen. Daarom is het belangrijk de beeldvorming te remediëren, en wel door een ander gezicht van Molenbeek te laten zien. De rondleiding heeft als doel de realiteit van het leven in Molenbeek te tonen, met haar moeilijke, maar ook levendige en plezante kanten. Het is voor de jongeren een gelegenheid om te laten zien waar zij trots op zijn (hun verwezenlijkingen en kunstwerken, hun ontmoetingsplaatsen, hun favoriete adressen en leuke restaurantjes…). Problemen worden niet uit de weg gegaan en de jongeren dragen ideeën aan om de situatie te verbeteren. In de gemeente is er bij bepaalde gemeenschappen een sterke neiging om zich op zichzelf terug te plooien. Dit project wil juist het samenleven en de sociale mix bevorderen, door jongeren uit verschillende wijken erbij te betrekken.

Zodra de rondleiding op punt staat, stellen de jongeren een communicatieplan op om toeristen van overal te verleiden tot de ontdekking van Molenbeek. Het zijn de jongeren zelf die bijzondere en voor hen belangrijke plaatsen zullen laten zien. 

Zij zullen een actieve rol spelen bij het hele opzet van de rondleiding. De groep die aan de wieg van het project staat, zal zich moeten engageren voor een reeks concrete acties: rondleidingen in andere gemeenten bijwonen en ervan leren, toeristische initiatieven in Molenbeek ontdekken, partners zoeken, interessante plaatsen selecteren en herkennen, zich inwerken in het onderwerp, het parcours en de duur van de rondleiding bepalen, een begeleidende tekst schrijven, leren hoe bezoekers correct te gidsen… De animator en de coördinatrice zijn er alleen om hen te begeleiden, hun vragen te beantwoorden en hen de gepaste tools aan te reiken.

Toegekende steun:
€ 7.000

Contactpersoon:
Caroline Safarian, coördinatrice van de Jeugdraad
([email protected] of 0476 69 39 34)