Gent

Habbekrats

Studio K. Een productie van, voor en door jongeren!

Elk kind, elke jongere heeft het recht om zich te kunnen ontplooien. Toch is dat in de praktijk lang niet altijd mogelijk. Daarbij komt dat veel jongeren worstelen om hun rol en plaats in de samenleving te vinden. Een plek waar ze zich gewaardeerd voelen en hun talenten kunnen ontdekken, draagt rechtstreeks en concreet bij tot die persoonlijke ontplooiing. Dat is ook de visie van STUDIO K, een initiatief van de jongeren rond vzw Habbekrats Sint-Truiden. Kansarme jongeren wil het voortaan meer tools en ondersteuning aanreiken om hun talenten voluit te benutten.

Via het mini-productiehuis STUDIO K duiken jongeren (12 tot 21 jaar) de wijde wereld in met een camera, microfoon of smartphone op zak. Onder professionele begeleiding kunnen ze er zichzelf ontplooien als content creators, zowel op artistiek als technisch vlak. Zo leren ze hun omgeving kennen vanuit een onderzoekende rol en op basis van de problemen waarmee ze worstelen. Op die manier wil het de jongeren faciliteren op het vlak van cultuur en sociale media, zodat kwetsbare jongeren op hun beurt ook hun peers positief kunnen beïnvloeden.

De voornaamste doelstelling van project is om jongeren via cultuur en nieuwe media te helpen een visie op de samenleving te ontwikkelen. De jongeren leren er nieuwe digitale competenties en projectmatig werken. Tegelijk wordt ook ondernemerschap gestimuleerd door het geloof in hun eigen kunnen aan te wakkeren. STUDIO K is een project door en voor jongeren. Jongeren zijn van a tot z en in twee richtingen de drijvende kracht achter het ontwikkelingstraject. Ook worden ze nauw betrokken bij de opbouw van het productiehuis. 

Bedrag financiële ondersteuning:
€ 7.000

Contactpersoon:
Thijs Dillen, jeugdwerker
([email protected] of +32-9-234 23 49)