Meise

Groep INTRO vzw

Een verbindend sportveld voor Buurthuis De Merlijn

Over dit project
Jongerenwerking Groep INTRO vzw plaatst een sportveld in de wijk Oppem, Meise, om zowel bewoners als passanten aan te moedigen om te sporten in de openbare ruimte. Dit project streeft ernaar de sociale cohesie te versterken door in te spelen op de behoeften en dromen van de maatschappelijk vaak kwetsbare buurtbewoners, en zo bij te dragen aan een verbeterde leefomgeving.

Projectdoelstellingen
Het doel om een vrij toegankelijk sportveld in de wijk te realiseren, waar jong en oud, onervaren sporters inclusief, gestimuleerd worden tot bewegen – zonder afhankelijk te zijn van financiële middelen.

Het project, gelegen vlak naast Buurthuis De Merlijn, beoogt het sportveld te ontwikkelen als een centrale ontmoetingsplaats, die de sociale cohesie versterkt door mensen samen te brengen rond sport en beweging.

Door jongeren, voor jongeren
Dit project komt er op vraag van de jongeren zelf, waardoor er een groot draagvlak is. Door hen actief te betrekken, wordt niet alleen hun betrokkenheid en respect voor het sportveld verhoogd, maar krijgen ze ook de kans om hun organisatorische vaardigheden en gemeenschapsgevoel te ontwikkelen.

Deze aanpak biedt jongeren uit minstens 189 maatschappelijk kwetsbare gezinnen een alternatief voor georganiseerde sportclubs.

Toegekende steun
€ 7.000

Contactpersoon
Nick Isella, Buurtopbouwwerker
([email protected] of +32 473 52 0198)