Ukkel

Epsylon – Maison de soins psychiatriques ‘Les 3 Arbres’

Jongeren met psychische problemen (12-20 jaar, Area+) uiten zich in stripverhalen

Het project
Het project bestaat uit de organisatie van stripverhaal-workshops voor jongeren die psychiatrische zorg nodig hebben. Doel is hen in staat te stellen om hun ervaringen tot uiting te brengen. De workshops zullen worden geleid door jongvolwassenen die in het Psychiatrisch Zorgcentrum verblijven en richten zich op een jonger publiek van Area+. Met de ondersteuning van een team van gezondheids- en illustratieprofessionals wil dit partnerschap ook zichtbaarheid geven aan een kwetsbaar publiek dat in isolement leeft. Dat gebeurt door middel van een afsluitende tentoonstelling met het gerealiseerde werk.

Doelstelling van het project
Het project wil de jongeren van het MSP (Maison de Soins Psychiatriques) Les Trois Arbres zelf actor maken door hen uit de positie van patiënt te halen. Zo wordt het gevoel dat ze zelf ook bijdragen aan de hulp en ondersteuning die zij krijgen, versterkt.

Bovendien stelt het hun families in staat om de pathologie van hun kinderen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Het biedt de gezinnen een nieuwe interpretatie van wat de ziekte voor hun naaste betekent.

Door jongeren, voor jongeren
De jongeren van het Psychiatrisch Zorgcentrum zijn de actoren en de initiatiefnemers: zij maken het kader van het project.

De jongeren van Area+ worden hierbij betrokken doordat ze hun ervaringen omzetten in een strip.

Toegekende steun
€ 7.000

Contactpersoon
Angélique Ott, Psycholoog
([email protected] of +32 2 430 75 50)