Gent

Ekoli

#sciencedbyEkoli – Een wetenschappelijke ervaring om te delen met elkaar… en vervolgens met de wereld

Sociale interacties en ook het leren verlopen steeds meer digitaal, maar zijn daarom niet minder betekenisvol of duurzaam. Daarom installeert het project een Ekoli-coachingproces, om zo wetenschappelijke content voor en door jongeren te creëren. Jongeren worden geënthousiasmeerd voor wetenschap, om uitwisselingen tussen jongeren uit verschillende milieus te versterken en om jongeren inzicht te geven in de werking van social media, storytelling en marketing. De resultaten van het proces worden vervolgens gebundeld en gedeeld als bron van inspiratie voor klasactiviteiten.