Fosses-la-Ville

Ecole de Devoirs Les Zolos

Geluksverspreiders

We bieden steun aan jonge straatartiesten die als verspreiders van geluk optreden voor eenzame en bejaarde mensen in woonzorgcentra, om op die manier hun door het coronavirus veroorzaakte isolement te doorbreken. De jongeren spelen scènes uit hun lievelingsfilms, dansen op hun lievelingsliedjes en bieden bloemen aan. Daarnaast wordt ook een video gemaakt en uitgezonden om een golf van liefde en solidariteit tot stand te brengen.