Leuven

De Wissel

De Wissel vzw (jeugdzorg), penhouder voor OverKop (OK) Tienen. Mede ïnrichtend met Zorggroep Alexianen (GGzorg), CAW/JAC Oost Brabant en jongeren. OK Vlaanderen is overkoepelend voor 5+1 huizen

De lockdown en social distancing wierpen jongeren terug op hun kernomgeving of op zichzelf, met verlies van levensnoodzakelijke boeien. Het project zet daarom in op sociale en mentale weerbaarheid en (her)verbinding: we verankeren de stem en de ervaring van jongeren in een solidaire en digitale peer community en versterken die.

De aankoop van het nodige materiaal (tablets, software), om digital storytelling – dat is de kracht van de digitale taal – en een onlinemagazine via opleidingen en workshops voor jongeren, vrijwilligers en begeleiders te verankeren in de werking van OverKop-huizen. Zo kunnen jongeren van 12 tot 25 jaar elkaar ontmoeten en sterker worden door verhalen.