Brasschaat

De Leerexpert Dullingen

I’m a Warrior

Het project
De school De Leerexpert Dullingen uit Brasschaat brengt jongeren met een meervoudige beperking, anderstalige nieuwkomers en leerlingen van de koninklijke balletschool samen in een verbindende en inclusieve dansvoorstelling I’M A WARRIOR.

Doelstelling van het project
Verschillende minderheidsgroepen samenbrengen, bruggen bouwen via verschillende kunstvormen tussen jongeren met verschillende achtergronden. Door samen te werken aan een voorstelling, wil de Leerexpert Dullingen de competenties van jonge artiesten (en begeleiders) verbreden en het welbevinden van jongeren bevorderen.

Door jongeren, voor jongeren
Het project is ontstaan op vraag van de jongeren. Zij suggereren ideeën voor workshops, beslissen mee wat aan bod komt en wat niet. Jongeren kiezen bij welke workshop zij aansluiten, zodat iedereen iets vindt wat hij/zij wil doen en op die manier iedereen in het project een aandeel heeft.

Toegekende steun
€ 7.000

Contactpersoon
Chris Schippers, Beleidsondersteuner, leerkracht
([email protected] of +32-486 02 70 02)