Sint-Jans-Molenbeek

D’Broej – Deelwerking Centrum West

Next generation Impact: it is up to you…

We bieden een zinvolle vrijetijdsbesteding aan, door en voor jongeren uit eenzelfde buurt in wie ze vertrouwen hebben. Behoeften en zorgen worden bespreekbaar gemaakt en waar nodig wordt in aangepaste begeleiding voorzien. Het initiatief organiseert projectwerk en meerdaagse inlevingsverblijven buiten Brussel. Finaal beoogt men de volgende generatie te laten uitgroeien tot rolmodel.

Hiermee remedieert het project aan het isolement en de beperkte initiatiefkansen voor jongeren ten gevolge van Covid. Zo wordt er draagkracht gecreëerd voor het geval jongeren later met een crisis worden geconfronteerd.