Etterbeek

CIVIX

CIVIX vzw: een brug slaan tussen jongeren en politiek

De vzw CIVIX bestaat uitsluitend uit jonge vrijwilligers, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. Ze heeft als doel de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen en iets te doen aan de desinteresse, de minachting en het toenemende verlies aan vertrouwen van jongeren in de politiek. Doel is jongeren te sensibiliseren voor politiek in ruime zin, zodat zij autonome en geïnformeerde keuzes kunnen maken en actieve en geëngageerde burgers kunnen worden. Het project richt zich in het bijzonder tot jongeren die voor het eerst gaan stemmen: leerlingen van 15 tot 18 jaar die binnenkort naar de stembus trekken maar die weinig of geen kennis hebben van het politiek systeem in België en de werking van de democratie. 

In interactieve workshops leggen de leden van de vzw, die zelf geen politieke banden hebben, aan andere jongeren uit wat de uitdagingen zijn voor het politieke systeem in België. Ze proberen ook abstracte begrippen begrijpelijk te maken. Een nieuwsbrief houdt de jongeren op de hoogte van actuele gebeurtenissen.

In het kader van het project zijn drie concrete acties gepland. In de eerste plaats zullen de jongeren de gelegenheid krijgen deel te nemen aan een rondetafelgesprek met deskundigen. Zo verdiepen zij hun kennis over wat er tijdens de workshops is besproken. Twee: ze krijgen de kans een artikel te schrijven voor de nieuwsbrief van de vzw. Dat gaat over een onderwerp dat verband houdt met de Belgische jeugd. De jongeren schrijven met de hulp van een individuele begeleider een stuk dat zich zowel over de inhoud als de vorm zal buigen. Ten slotte krijgen ze de kans om, na het volgen van een specifieke opleiding, een debat tussen leden van de vzw en andere jongeren te leiden. 

De hele logica van het project is gebaseerd op een inleiding – ‘door jongeren en voor jongeren’ – tot wat burgerschap betekent en wat het politieke leven behelst. Zo zijn de begeleiders van de workshops jonge volwassenen – over het algemeen studenten uit het hoger onderwijs – met wie de tieners een directe band voelen. Dat stimuleert hun betrokkenheid.

Toegekende steun:
€ 3.000

Contactpersoon:
Hortense Debeir, coördinatrice
([email protected] of +32-478-53 89 17)