Brussel

Bozar

Next Generation, Please!

In samenwerking met kunstenaars ontwikkelen we een multidisciplinair burgerschapsprogramma om de vaardigheden en talenten van jongeren (16-26 jaar) met diverse sociaal-culturele achtergronden te ontwikkelen. We willen hen door middel van kunst de kans bieden om hun ervaringen met de gezondheidscrisis in een groep te delen. Doel is hun gevoel van eigenwaarde en hun individuele vaardigheden op te bouwen en zo hun veerkracht te vergroten.