Letter M SVG
Mathilde and kids

IMPACT

Ondersteuning bij impactmeting

Naast de financiële ondersteuning krijgen de initiatiefnemers van de projecten vanuit het Koningin Mathildefonds ook een begeleidingstraject aangeboden inzake zelfevaluatie en impactanalyse. Zo kunnen zij hun competenties uitbreiden en een duurzaam effect creëren bij wie deelneemt aan hun project. Dit traject omvat zowel groepsworkshops als individuele begeleiding.

Dit kwantitatieve en kwalitatieve traject heeft een dubbel doel.

  • Projecthouders sensibiliseren voor het belang van zelfevaluatie en impactmeting van hun project, zowel op het niveau van de bereikte kinderen en jongeren als op het niveau van de organisatie.
  • De balans van de impact van dit initiatief van het Fonds opmaken (niveau van het Fonds)

Het Koningin Mathildefonds wordt voor dit traject van zelfevaluatie en impactanalyse bijgestaan door externe experts.

Quotes
Het is niet de berg die we overwinnen, maar onszelf.
Sir Edmund Hillary

Impactrapporten

De resultaten van het traject komen rechtstreeks aan de ondersteunde projecten toe. Daarnaast verspreidt het Fonds de impactrapporten in evenementen, bij actoren die het wil inspireren. Dankzij het delen van de resultaten kan aan andere jongeren de bemoedigende boodschap “dat het mogelijk is” worden gegeven.

De projecten geven aan het traject – hoewel het intensief is – als zeer positief te ervaren, met duurzame effecten op lange termijn. Velen geven te kennen dat het de eerste keer is dat ze gestructureerd met projectevaluatie aan de slag zijn gegaan en dat ze dit in de toekomst willen blijven doen.

Alle impactpublicaties over de diverse oproepen heen, vindt u hier.